Bartels Coaches

Intakeformulier

We vinden het van belangrijk om te weten wat de aanleiding is van je komst en wat je wilt bereiken met het coachtraject. Vriendelijk verzoeken we je daarom onderstaande vragen kort en bondig te beantwoorden. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met jouw gegevens om.