Talenten Motivatie Analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) helpt organisaties om het beste uit hun medewerkers te halen. De TMA kan gebruikt worden bij selectie, talent- en competentiemanagement, mobiliteit en beoordeling. De analyse is objectief en ontwikkelingsgericht. U krijgt inzicht in de talenten, sterke punten, drijfveren, interesses en het gedrag van uw medewerkers. 

Inhoud
De TMA brengt 22 talenten in beeld. Het unieke van een TMA is dat er dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende talenten. Op basis van deze combinaties worden uitspraken gedaan over de wijze waarop de mix van talenten tot specifiek (functioneel) gedrag leidt. De 22 talenten worden als volgt gegroepeerd en gerapporteerd: emotionele balans, motieven, sociale talenten, beïnvloedende talenten, leidinggevende talenten en organisatorische talenten

De analyse is ontwikkeld door EhrmVision in Utrecht. Het is een psychologische en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten. De TMA is ook uitermate geschikt om een teamanalyse uit te voeren. U krijgt dan een goed beeld van de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen uw team.

Werkwijze
De analyse bestaat uit een online test met 312 vragen. Uw medewerker kan de analyse overal invullen waar een computer met internetaansluiting aanwezig is: bij uw organisatie, thuis of op kantoor van Bartels Coaches. De resultaten van de analyse worden op kantoor van Bartels Coaches besproken. Uw medewerker krijgt vooraf inzage in het rapport. De nabespreking duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld om de resultaten te toetsen en waar nodig te nuanceren. Na het gesprek worden eventuele aanvullingen en opmerkingen in het rapport verwerkt.